Thứ bảy, ngày 29/02/2020 08:09:58 AM
Thông tin tuyển sinh
Tuyển sinh --> Vừa học vừa làm

LỊCH HỌC CÁC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Xem tại đây.................

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
Xem chi tiết...

Tuyển sinh --> Đào tạo từ xa

Tuyển sinh --> Bồi dưỡng ngắn hạn

Thông tư 199-BTC hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
Thông tư 199-BTC hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng
Thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng