Thứ năm, ngày 24/10/2019 12:02:53 AM
Đoàn thể --> Đoàn thanh niên

Đại hội Chi đoàn Trung tâm GDTX tỉnh nhiệm kỳ 2013-2015
Những hình ảnh của Đại hội Chi đoàn Trung tâm GDTX tỉnh nhiệm kỳ 2013-2015

Lễ kết nạp Đoàn ngày 26-03-2013
Những hình ảnh của lễ kết nạp Đoàn tại Trung tâm GDTX tỉnh Long An