Thứ hai, ngày 06/04/2020 03:16:33 PM
Phòng quản lý đào tạo --> Ngoại ngữ - Tin học

Thông báo chiêu sinh A2-B1 Tiếng Anh
Xem tại đây

Phiếu đăng ký dự kiểm tra tin học- ngoại ngữ
Để đăng ký dự thi chứng chỉ Quốc gia môn tin học và tiếng Anh, thí sinh cần đăng ký bằng phiếu theo mẫu sau

Ôn tập tiếng Anh trình độ B
Ôn tập tiếng Anh trình độ B