Thứ hai, ngày 06/04/2020 04:43:31 PM
Xem điểm --> Ngoại ngữ

BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B 16/12/2016
Xem chi tiết...

BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B 16/10/2016 THPT PHAN VĂN ĐẠT
Xem chi tiết...

BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 28/08/2016 TẠI TT GDTX & KTTH-HN ĐỨC HUỆ
Xem chi tiết...

BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 14/07/2016 VÀ 07/08/2016
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A-B KHÓA 05/07/2015
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B KHÓA NGÀY 7/6/2015
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 5/4/2015
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B KHÓA NGÀY 8/2/2015
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH A, B KHÓA NGÀY 28/12/2014
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B tiếng Anh khóa ngày 26/10/2014 tai Trung tâm GDTX Long An
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B tiếng Anh khóa ngày 26/07/2014 tại TT GDTX Long An
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉB môn tiếng Anh khóa ngày 11/05/2014 tại TT GDTX Long An
Xem chj tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A,B môn tiếng Anh khóa ngày 06/4/2014 tại TT GDTX Long An
Xem chi tiết

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn tiếng Anh khóa ngày 26/01/2014 tại TT GDTX Long An
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia môn tiếng Anh trình độ b khóa ngày 26/01/2014 tại Trung tâm GDTX Long An như sau:

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B môn tiếng Anh khóa ngày 26/01/2014 tại TT GDTX Long An
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia môn tiếng Anh trình độ B khóa ngày 26/01/2014 tại Truung tâm GDTX tỉnh Long An như sau:

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B môn tiếng anh khóa ngày 05/01/2014
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B môn tiếng Anh khóa ngày 05/01/2014 tại Trung tâm GDTX tỉnh Long An như sau: