Thứ hai, ngày 06/04/2020 04:52:00 PM
Xem điểm --> Tin học

BẢNG ĐIỂM THI TIN HỌC A KHÓA NGÀY 26/08/2016 VÀ 31/08/2016
Xem chi tiết...

BẢNG ĐIỂM TIN HỌC A KHÓA NGÀY 17/08/2016
Xem chi tiết...

BẢNG ĐIỂM TIN HỌC A KHÓA NGÀY 06/08/2016
Xem chi tiết...

BẢNG ĐIỂM TIN HỌC B KHÓA NGÀY 30/07/2016
Xem chi tiết...

BẢNG ĐIỂM TIN HỌC A KHÓA NGÀY 28/06/2016
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA 12/07/2015
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 05/04/2015
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 02/04/2015
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 18/03/2015
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B Tin học khóa ngày 02/08/2014 tai Trung tâm Anh Việt
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A Tin học khóa ngày 02/08/2014 tai Trung tâm Anh Việt
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A tin học khóa chiều ngày 27/07/2014 tại TT GDTX Long An
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A tin học khóa sáng ngày 27/07/2014 tại TT GDTX Long An
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A tin học khóa ngày 19/6/2014 tại TT GDTX Long An
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A tin học khóa ngày 8/6/2014 tại THCS Tân Chánh
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A tin học khóa ngày 8/6/2014 tại Tiểu học Rạch Đào
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn tin học khóa ngày 13/4/2014 tại TT GDTX &KTTH-HNCần Giuộc
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn tin học khóa ngày 30/3/2014 tại THPT Tân Trụ
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn tin học khóa ngày 29/3/2014 tại THCS Võ Duy Dương - huyện Mộc Hóa
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn tin học khóa ngày 27/3/2014 tại TT GDTX &KTTH-HN Đức Huệ
Xem chi tiết...

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn Tin học khóa ngày 19/01/2014 tại TT GDTX &KTTH-HN Võ Văn Tần
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia  môn Tin học ứng dụng trình độ A khóa ngày 19/01/2014 tại trường TT GDTX&KTTH-HN Võ Văn Tần - huyện Đức Hòa như sau:

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn Tin học khóa ngày 19/01/2014 tại THPT Thủ Thừa
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia  môn Tin học ứng dụng trình độ A khóa ngày 19/01/2014 tại trường THPT Thủ Thừa như sau:

Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn Tin học khóa ngày 19/01/2014 tại TT GDTX tỉnh Long An
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia  môn Tin học ứng dụng trình độ A khóa ngày 19/01/2014 tại TT GDTX tỉnh Long An như sau:

Kết quả kiểm tra tin học A khóa ngày 03/11/2013
Kết quả kiểm tra cấp chứng Quốc gia môn Tin học ứng dụng trình độ A khóa ngày 03/11/2013 tại trường THCS Lê Đại Đường- huyện Tân Trụ như sau:

Kết quả kiểm tra tin học trình độ A khoá ngày 25/09/2013
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia môn Tin học trình độ A khóa ngày 25/09/2013 tại Trung tâm GDTX&KTTH-HN Cần Đước như sau:

Kết quả kiểm tra tin hoc trình độ A khoá ngày 01/09/2013
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Quốc gia môn Tin học trình độ A khóa ngày 01/09/2013 tại Trung tâm GDTX tỉnh Long An như sau:

Kết quả kiểm tra tin hoc trình độ A khoá ngày 18/08/2013
Kết quả kiểm tra môn tin học trình độ A khóa ngày 18/08/2013 tại Trung tâm GDTX&KTTH-HN Võ Văn Tần như sau:

Kết quả kiểm tra tin học trình độ B khoá ngày 10/08/2013
Kết quả kiểm tra môn tin học trình độ B khóa ngày 10/08/2013 tại trung tâm GDTX&KTH-HN Tân Hưng như sau:

Kết quả kiểm tra tin hoc trình độ A khoá ngày 10/08/2013
Kết quả kiểm tra môn tin học trình độ A khóa ngày 10/08/2013 tại trung tâm GDTX&KTTH-HN Tân Hưng như sau:

Kết quả kiểm tra tin học A khóa ngày 01/08/2013
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Quốc gia môn tin học trình độ A khóa ngày 01/08/2013 tại Trung tâm GDTX tỉnh Long An như sau:

Kết quả kiểm tra tin học A khóa ngày 26/07/2013
Kết quả kiểm tra chứng chỉ Quốc gia môn tin học ứng dụng trình độ A khóa ngày 26/07/2013 tại Trung tâm GDTX tỉnh Long An, như sau:

Kết quả kiểm tra tin học trình độ A khoá ngày 05/05/2013
Xem kết quả kiểm tra môn Tin học ứng dụng trình độ A ngày 05/05/2013 tại THCS Vĩnh Bình - huyện Vĩnh Hưng và tại Trung tâm GDTX tỉnh Long An

Kết quả kiểm tra tin học trình độ A khoá ngày 23/04/2013 tại Trung tâm GDTX&KTTH-HN Cần Đước
Xem kết quả kiểm trachứng chỉ Quốc gia môn Tin học ứng dụng trình độ A ngày 23/04/2013 tại Trung tâm GDTX&KTTH-HN Cần Đước

Kết quả thi tin học a ngày 31-03-2013 tại TT GDTX Mộc Hoá
Kết quả kiểm tra chứng chỉ quốc gia môn tin học trình độ A ngày 31/03/2013 tại Trung tâm GDTX&KTTH-HN Mộc Hoá

Kết quả thi tin học a ngày 31-03-2013 tại TT GDTX Thạnh Hoá
Kết quả kiểm tra chứng chỉ quốc gia môn tin học trình độ A ngày 31/03/2013 tại Trung tâm GDTX&KTTH-HN Thạnh Hoá

Kết quả thi tin học a ngày 30-03-2013 tại TT GDTX Châu Thành
Kết quả kiểm tra chứng chỉ quốc gia môn tin học trình độ A ngày 30/03/2013 tại Trung tâm GDTX&KTTH-HN Châu Thành


Xem điểm thi tin học A khoá ngày 17-3-2013
Xem điểm thi tin học A khoá ngày 17-3-2013 

Xem điểm thi tin học A khoá ngày 3-3-2013
Xem điểm thi tin học A khoá ngày 3-3-2013