Thứ bảy, ngày 29/02/2020 07:16:38 AM
 
Liên kết đào tạo --> Hệ từ xa
27/02/2018 07:50:28
KẾ HOẠCH THI TRẢ NỢ ĐỢT THÁNG 03/2018 CỦA ĐẠI HỌC MỞ TẠI LONG AN, KIẾN TƯỜNG, ĐỨC HÒA

03-2018 Kế hoạch thi trả nợ tại TT GDTX tỉnh.pdf
03-2018Kế hoạch thi trả nợ tại TT GDTX Kiến Tường.pdf
03-2018Kế hoạch thi trả nợ tại TT GDTX Đức Hòa.pdf
LƯU Ý: LỊCH THI TRẢ NỢ TẠI KIẾN TƯỜNG 
BỎ STT 16 MÔN AN SINH XÃ HỘI - CA THI 4 (DO TRÙNG MÔN)
CÁC BẠN CHÚ Ý NHÉ


 
Các tin tiếp theo
Thông báo xét cấp bằng Tốt nghiệp Đại học Mở TpHCM
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP LUẬT - KIẾN TƯỜNG - ĐỢT THÁNG 4/2018