Thứ bảy, ngày 29/02/2020 07:52:36 AM
 
Xem điểm --> Tin học
14/07/2015 09:48:38
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA 12/07/2015
Số
TT
Số
BD
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Điểm bài kiểm tra ĐTBC
bài KT
Kết quả
kiểm tra
Xếp Loại
kiểm tra
Ghi
chú

Thuyết
Thực
 hành
1 A001 Nguyễn Thị Alin 28/ 05/ 1998 Long An 8.5 6.5 7.5 Đỗ Khá  
2 A002 Bùi Võ Hoài An 28/ 01/ 1997 TP. HCM 9.0 9.5 9.3 Đỗ Giỏi  
3 A003 Nguyễn Quốc Bảo 19/ 10/ 1998 Long An 10.0 9.0 9.5 Đỗ Giỏi  
4 A004 Nguyễn Thị Ngọc Châu 07/ 11/ 1998 Tiền Giang 7.5 5.0 6.3 Đỗ Trung bình  
5 A005 Lê Thị Khánh Duyên 05/ 11/ 1997 Long An 9.0 9.0 9.0 Đỗ Giỏi  
6 A006 Phạm Thị Thùy Dương 23/ 05/ 1998 Long An 7.5 8.0 7.8 Đỗ Khá  
7 A007 Nguyễn Văn Hoàng Hải 05/ 12/ 1997 Long An 9.0 10.0 9.5 Đỗ Giỏi  
8 A008 Nguyễn Hoàng Gia Hân 06/ 11/ 1996 Long An 9.0 10.0 9.5 Đỗ Giỏi  
9 A009 Đặng Thị Gia Hân 16/ 09/ 1998 Long An 10.0 9.5 9.8 Đỗ Giỏi  
10 A010 Trần Công Hậu 03/ 07/ 1997 Long An 7.0 10.0 8.5 Đỗ Giỏi  
11 A011 Huỳnh Trung Hậu 15/ 07/ 1998 Long An 9.0 10.0 9.5 Đỗ Giỏi  
12 A012 Bùi Xuân Hiệp 02/ 03/ 1998 Long An 10.0 10.0 10.0 Đỗ Giỏi  
13 A013 Nguyễn Thị Ánh Hồng 06/ 01/ 1998 Long An 8.0 8.0 8.0 Đỗ Giỏi  
14 A014 Nguyễn Quốc Huy 15/ 11/ 1997 Long An 7.0 4.5 5.8 Đỗ Trung bình  
15 A015 Nguyễn Thanh Khang 13/ 04/ 1998 Long An 9.0 10.0 9.5 Đỗ Giỏi  
16 A016 Phan Công Khanh 25/ 12/ 1998 Long An 7.5 10.0 8.8 Đỗ Giỏi  
17 A017 Ngô Triết Luận 09/ 06/ 1998 Long An 7.5 9.5 8.5 Đỗ Giỏi  
18 A018 Lê Thị Tuyết Mai 23/ 03/ 1998 Đồng Nai 9.0 9.5 9.3 Đỗ Giỏi  
19 A019 Nguyễn Hùng Minh 23/ 10/ 1997 Long An 9.0 9.5 9.3 Đỗ Giỏi  
20 A020 Phạm Thị Kiều My 12/ 01/ 1998 Long An 9.0 6.5 7.8 Đỗ Khá  
21 A021 Võ Thái Ngọc 17/ 09/ 1995 Long An 9.5 10.0 9.8 Đỗ Giỏi  
22 A022 Huỳnh Lê Hoàng Phúc 17/ 09/ 1998 Long An 9.5 9.0 9.3 Đỗ Giỏi  
23 A023 Nguyễn Hữu Thắng 27/ 01/ 1998 Long An 9.0 10.0 9.5 Đỗ Giỏi  
24 A024 Nguyễn Ngọc Mai Thư 15/ 08/ 1997 Long An 8.0 5.0 6.5 Đỗ Trung bình  
25 A025 Nguyễn Thị Đài Trang 10/ 12/ 1998 Long An 9.0 9.0 9.0 Đỗ Giỏi  
26 A026 Phan Thị Mỹ Trinh 16/ 11/ 1998 Long An 7.0 4.5 5.8 Đỗ Trung bình  
27 A027 Vỏ Thị Thanh Tuyền 09/ 12/ 1998 Long An 9.0 9.5 9.3 Đỗ Giỏi  
28 A028 Lý Lê Quốc Việt 12/ 03/ 1996 Long An 9.0 8.5 8.8 Đỗ Giỏi  
29 A029 Nguyễn Thanh 31/ 12/ 1995 Long An 9.0 8.0 8.5 Đỗ Giỏi  
30 A030 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 06/ 09/ 1998 Long An 8.5 6.0 7.3 Đỗ Khá  
31 A031 Ngô Thị Cẩm Xuyên 19/ 07/ 1998 Long An 8.0 6.5 7.3 Đỗ Khá  
32 A032 Huỳnh Mai Phi Yến 23/ 12/ 1998 Long An 9.5 7.0 8.3 Đỗ Giỏi  
33 A033 Nguyễn Thị Thanh Thoản 23/ 02/ 1993 Long An           vắng
34 A034 Phan Khả Khâm 03/ 07/ 1983 Long An 9.0 6.0 7.5 Đỗ Khá  
 
Các tin tiếp theo
BẢNG ĐIỂM THI TIN HỌC A KHÓA NGÀY 26/08/2016 VÀ 31/08/2016
BẢNG ĐIỂM TIN HỌC A KHÓA NGÀY 17/08/2016
BẢNG ĐIỂM TIN HỌC A KHÓA NGÀY 06/08/2016
BẢNG ĐIỂM TIN HỌC B KHÓA NGÀY 30/07/2016
BẢNG ĐIỂM TIN HỌC A KHÓA NGÀY 28/06/2016
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 05/04/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 02/04/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 18/03/2015
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B Tin học khóa ngày 02/08/2014 tai Trung tâm Anh Việt
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A Tin học khóa ngày 02/08/2014 tai Trung tâm Anh Việt