Thứ bảy, ngày 29/02/2020 08:17:37 AM
 
Xem điểm --> Ngoại ngữ
17/04/2015 08:45:33
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 5/4/2015
Khoa 5.42.015.pdf
 
Các tin tiếp theo
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B 16/12/2016
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B 16/10/2016 THPT PHAN VĂN ĐẠT
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 28/08/2016 TẠI TT GDTX & KTTH-HN ĐỨC HUỆ
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 14/07/2016 VÀ 07/08/2016
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A-B KHÓA 05/07/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B KHÓA NGÀY 7/6/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B KHÓA NGÀY 8/2/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH A, B KHÓA NGÀY 28/12/2014
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B tiếng Anh khóa ngày 26/10/2014 tai Trung tâm GDTX Long An
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B tiếng Anh khóa ngày 26/07/2014 tại TT GDTX Long An