Thứ bảy, ngày 29/02/2020 08:07:18 AM
 
Bồi dưỡng ngắn hạn --> ĐH Mở
14/05/2014 13:39:06
Thông tư 199 Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
TT 199.doc
 
Các tin tiếp theo
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG - KHAI GIẢNG NGÀY 21/04/2018
LỊCH HỌC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG NGÀY 20/01/2018
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG & LỚP TẬP HUẤN KẾ TOÁN HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 107
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐỢT THI THÁNG 4/2017
Thông tư liên tịch 163-2013
Mẫu hồ sơ học lớp BD Kế toán trưởng