Thứ bảy, ngày 29/02/2020 07:46:11 AM
 
Xem điểm --> Tin học
15/04/2014 10:10:16
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn tin học khóa ngày 27/3/2014 tại TT GDTX &KTTH-HN Đức Huệ
Số
TT
Số
BD
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Điểm bài kiểm tra ĐTBC
bài KT
Kết quả
kiểm tra
Xếp Loại
kiểm tra

Thuyết
Thực
 hành
1 A001 Nguyễn Quốc  An 17/ 11/ 1994 Long An 7.0 9.5 8.3 Đỗ Giỏi
2 A002 Nguyễn Tường  An 19/ 09/ 1994 Long An 6.5 8.0 7.3 Đỗ Khá
3 A003 Lê Tuấn  Anh 14/ 09/ 1991 Long An 5.0 8.0 6.5 Đỗ Trung bình
4 A004 Trương Lê Hoàng Quốc  Chí 03/ 03/ 1996 Long An 8.5 8.5 8.5 Đỗ Giỏi
5 A005 Nguyễn Hoàng  Chủng 10/ 01/ 1988 Long An 6.5 7.5 7.0 Đỗ Khá
6 A006 Nguyễn Văn  Chút 30/ 12/ 1990 Long An 4.0 5.5 4.8 Hỏng  
7 A007 Dương Thị Thu  Cúc 15/ 11/ 1993 Long An 6.5 10.0 8.3 Đỗ Khá
8 A008 Trần Văn  Cương 22/ 12/ 1967 Campuchia 7.0 7.5 7.3 Đỗ Khá
9 A009 Nguyễn Thị Ngọc  Huệ 16/ 03/ 1983 Vĩnh Long 5.5 8.0 6.8 Đỗ Trung bình
10 A010 Trương Quốc  Huy 14/ 12/ 1993 Long An 6.5 8.5 7.5 Đỗ Khá
11 A011 Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 25/ 12/ 1995 Long An 7.5 8.5 8.0 Đỗ Giỏi
12 A012 Nguyễn Văn  Lập 19/ 12/ 1972 Long An 9.0 4.5 6.8 Đỗ Trung bình
13 A013 Nguyễn Thị Ngọc  Linh 10/ 10/ 1995 Long An 8.5 9.0 8.8 Đỗ Giỏi
14 A014 Nguyễn Đình   Nhân 01/ 03/ 1995 Long An 5.5 7.5 6.5 Đỗ Trung bình
15 A015 Lâm Hửu  Phát 01/ 01/ 1992 Long An 8.5 8.5 8.5 Đỗ Giỏi
16 A016 Lê Ngọc  Phượng 04/ 09/ 1992 Long An 7.0 6.0 6.5 Đỗ Trung bình
17 A017 Võ Thị Thúy 03/ 02/ 1986 Long An 9.5 9.0 9.3 Đỗ Giỏi
18 A018 Trương Thị Trinh 29/ 11/ 1994 Long An 7.5 8.0 7.8 Đỗ Khá
19 A019 Nguyễn Quang  Trung 20/ 12/ 1997 Long An 3.0 6.0 4.5 Hỏng  
20 A020 Võ Nguyên  Tường 28/ 01/ 1993 Long An 7.0 8.5 7.8 Đỗ Khá
21 A021 Phan Bích  Vân 05/ 10/ 1996 Long An 8.0 8.5 8.3 Đỗ Giỏi
22 A022 Phùng Văn  Vinh 24/ 06/ 1995 Long An 5.0 7.0 6.0 Đỗ Trung bình
23 A023 Trương Thị Như  24/ 09/ 1997 Long An 5.0 8.0 6.5 Đỗ Trung bình

 
Các tin tiếp theo
BẢNG ĐIỂM THI TIN HỌC A KHÓA NGÀY 26/08/2016 VÀ 31/08/2016
BẢNG ĐIỂM TIN HỌC A KHÓA NGÀY 17/08/2016
BẢNG ĐIỂM TIN HỌC A KHÓA NGÀY 06/08/2016
BẢNG ĐIỂM TIN HỌC B KHÓA NGÀY 30/07/2016
BẢNG ĐIỂM TIN HỌC A KHÓA NGÀY 28/06/2016
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA 12/07/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 05/04/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 02/04/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 18/03/2015
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B Tin học khóa ngày 02/08/2014 tai Trung tâm Anh Việt