Chủ nhật, ngày 18/08/2019 06:57:48 PM
 
Xem điểm --> Ngoại ngữ
07/02/2014 15:30:35
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ A môn tiếng Anh khóa ngày 26/01/2014 tại TT GDTX Long An
Số
TT
Số
BD
Họ và tên thí sinh Năm sinh Nơi sinh Điểm bài kiểm tra ĐTBC bài KT Kết quả
kiểm tra
Xếp Loại
kiểm tra
Ghi
chú
Đọc
Hiểu 
 Viết Nghe Hội
 thoại
1 A001 Lê Minh Châu 1995 Long An 9.0 5.5 3.5 6.0 6.0 Đỗ Trung bình  
2 A002 Phạm Thị Hồng Cúc 1995 Long An 9.5 6.0 5.5 4.0 6.3 Đỗ Trung bình  
3 A003 Huỳnh Hữu Danh 1993 Long An 6.5 0.0 7.0 5.0 4.6 Hỏng    
4 A004 Hồ Thị Ngọc Diểm 1995 Long An 9.5 6.0 10.0 7.0 8.1 Đỗ Khá  
5 A005 Huỳnh Thị Thanh Diệu 1995 Long An 7.5 3.0 4.5 4.0 4.8 Hỏng    
6 A006 Võ Tấn Đức 1995 Long An 8.0 3.5 6.5 7.0 6.3 Đỗ Trung bình  
7 A007 Nguyễn Thị Kim Dung 1994 Long An 9.5 6.0 9.0 5.0 7.4 Đỗ Trung bình  
8 A008 Nguyễn Thị Đúng 1994 Long An 8.0 5.5 6.5 5.0 6.3 Đỗ Trung bình  
9 A009 Đoàn Thị Thúy Duy 1995 Long An 8.0 6.5 6.0 5.0 6.4 Đỗ Trung bình  
10 A010 Huỳnh Thị Hoàng Hậu 1994 Long An 8.5 7.0 1.5 5.0 5.5 Hỏng    
11 A011 Trương Thị Thu Hiền 1995 Long An 7.5 5.5 9.5 5.0 6.9 Đỗ Trung bình  
12 A012 Nguyễn Thị Diễm Hương 1994 Long An 10.0 7.0 6.0 6.0 7.3 Đỗ Khá  
13 A013 Lê Thị Diễm Hương 1995 Long An 9.0 4.5 2.5 5.0 5.3 Hỏng    
14 A014 Phạm Đăng Khoa 1995 Trà Vinh 6.0 3.0 1.5 3.0 3.4 Hỏng    
15 A015 Nguyễn Tấn Lộc 1995 Long An 7.5 6.5 5.5 6.0 6.4 Đỗ Trung bình  
16 A016 Vỏ Thị Nga 1994  Long An 9.0 6.5 7.0 5.0 6.9 Đỗ Trung bình  
17 A017 Lê Thị Hồng Ngân 1994  Long An 8.0 6.0 7.5 5.0 6.6 Đỗ Trung bình  
18 A018 Cao Thị Bích Ngọc 1995  Long An 6.5 5.5 8.5 5.0 6.4 Đỗ Trung bình  
19 A019 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1995 Long An 8.5 6.0 8.0 5.0 6.9 Đỗ Trung bình  
20 A020 Lê Thị Yến Nhi 1994 Long An 8.5 7.0 9.0 4.0 7.1 Đỗ Trung bình  
21 A021 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1994 Long An 9.5 8.5 7.0 5.0 7.5 Đỗ Trung bình  
22 A022 Lê Thị Kim Oanh 1995 Long An 5.0 4.0 7.0 5.0 5.3 Đỗ Trung bình  
23 A023 Trần Thị Kiều Oanh 1995 Long An 8.0 8.0 6.5 5.0 6.9 Đỗ Trung bình  
24 A024 Võ Thị Trúc Phương 1994 Long An 9.0 6.0 4.0 4.0 5.8 Đỗ Trung bình  
25 A025 Kiều Thị Trúc Phương 1995 Long An 5.0 6.0 6.0 4.0 5.3 Đỗ Trung bình  
26 A026 Bùi Thị Xuân Quyên 1992 Long An 9.0 6.5 7.0 7.0 7.4 Đỗ Khá  
27 A027 Nguyễn Hoài Sơn 1995 Tiền Giang 8.5 7.5 5.0 6.0 6.8 Đỗ Trung bình  
28 A028 Trương Thị Thanh Tâm 1995 Long An 9.5 8.0 7.5 4.0 7.3 Đỗ Trung bình  
29 A029 Võ Thị Lan Thanh 1995 Long An 9.5 6.5 5.0 4.0 6.3 Đỗ Trung bình  
30 A030 Lê Thị Thảnh 1995 Long An 9.0 7.0 7.0 5.0 7.0 Đỗ Trung bình  
31 A031 Trần Thị Thanh Thảo 1994 Long An 10.0 8.5 7.0 6.0 7.9 Đỗ Khá  
32 A032 Võ Lê Minh Thơ 1994 Long An 5.5 8.0 7.5 4.0 6.3 Đỗ Trung bình  
33 A033 Phạm Thị Anh Thư 1995 Long An               Vắng
34 A034 Võ Thị Thanh Thủy 1995 Long An 8.0 7.5 4.5 7.0 6.8 Đỗ Trung bình  
35 A035 Võ Thị Như Thủy 1994 Long An 8.0 4.0 5.0 4.0 5.3 Đỗ Trung bình  
36 A036 Huỳnh Thị Bảo Trang 1995 Long An 9.0 3.5 7.0 4.0 5.9 Đỗ Trung bình  
37 A037 Lê Thị Thùy Trang 1995 Long An               Vắng
38 A038 Nguyễn Thị Cẩm 1995 Long An 9.5 7.5 7.5 4.0 7.1 Đỗ Trung bình  
39 A039 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1995 Long An 8.5 7.5 6.0 5.0 6.8 Đỗ Trung bình  
40 A040 Đào Thị Ngọc Yến 1995 Long An 9.0 7.5 8.0 7.0 7.9 Đỗ Khá  

 
Các tin tiếp theo
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B 16/12/2016
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B 16/10/2016 THPT PHAN VĂN ĐẠT
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 28/08/2016 TẠI TT GDTX & KTTH-HN ĐỨC HUỆ
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 14/07/2016 VÀ 07/08/2016
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A-B KHÓA 05/07/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B KHÓA NGÀY 7/6/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 5/4/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B KHÓA NGÀY 8/2/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH A, B KHÓA NGÀY 28/12/2014
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B tiếng Anh khóa ngày 26/10/2014 tai Trung tâm GDTX Long An