Chủ nhật, ngày 18/08/2019 06:57:43 PM
 
Xem điểm --> Ngoại ngữ
07/02/2014 15:23:36
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B môn tiếng Anh khóa ngày 26/01/2014 tại TT GDTX Long An
Số
TT
Số
BD
Họ và tên thí sinh Năm sinh Nơi sinh Điểm bài kiểm tra ĐTBC bài KT Kết quả
kiểm tra
Xếp Loại
kiểm tra
Ghi
chú
Đọc
Hiểu 
 Viết Nghe Hội
 thoại
1 B001 Lê Thị Ngọc  Ẩn 1999 Long An   5.0 4.0 4.5 7.0 5.1 Đỗ Trung bình  
2 B002 Nguyễn Công  Chiểu 1999 Long An   4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 Hỏng    
3 B003 Nguyễn Thành Đạt 1999 Long An   4.5 0.0 3.0 5.0 3.1 Hỏng    
4 B004 Nguyễn Châu Minh Đức 1999 Long An   5.0 3.0 3.0 4.0 3.8 Hỏng    
5 B005 Lê Thị Hằng  Giang 1999 Long An   5.0 4.0 3.0 7.0 4.8 Hỏng    
6 B006 Võ Minh Hải 1999 Long An   3.5 3.0 3.0 5.0 3.6 Hỏng    
7 B007 Nguyễn Minh  Hưng 1999 Long An   7.0 3.0 4.0 5.0 4.8 Hỏng    
8 B008 Trần Nguyễn Quốc Huy 1999 Long An   6.5 3.0 4.0 6.0 4.9 Hỏng    
9 B009 Phan Hoài Đức Huy 1999 Long An   6.5 3.0 5.0 4.0 4.6 Hỏng    
10 B010 Nguyễn Duy Khánh 1999 Long An   6.0 3.5 3.5 4.0 4.3 Hỏng    
11 B011 Nguyễn Anh  Kiệt 1999 Long An   7.0 5.5 6.0 8.0 6.6 Đỗ Trung bình  
12 B012 Nguyễn Ngọc  Lài 1999 Long An   6.5 3.5 5.0 7.0 5.5 Đỗ Trung bình  
13 B013 Lâm Hoàng Mai 1999 Long An   6.0 3.0 4.5 5.0 4.6 Hỏng    
14 B014 Trà Lê Tuyết Mai 1999 Long An   6.5 4.5 3.5 6.0 5.1 Đỗ Trung bình  
15 B015 Hồ Công Minh 1999 Long An   6.5 3.5 1.5 4.0 3.9 Hỏng    
16 B016 Phạm Gia Nguyên 2000 Long An   7.0 5.0 5.5 5.0 5.6 Đỗ Trung bình  
17 B017 Nguyễn Tấn Phát 1998 Long An   5.5 1.5 3.0 8.0 4.5 Hỏng    
18 B018 Nguyễn Thúy Quỳnh 1999 Long An   8.0 6.0 7.5 6.0 6.9 Đỗ Trung bình  
19 B019 Hứa Văn  Ruộng 1999 Long An   6.0 4.0 4.5 4.0 4.6 Hỏng    
20 B020 Nguyễn Thành Tài 1999 Long An   5.0 4.0 3.5 5.0 4.4 Hỏng    
21 B021 Đặng Trà Hoàng Thịnh 1999 Long An   5.0 0.0 3.0 6.0 3.5 Hỏng    
22 B022 Nguyễn Hoài Thương 1999 Long An   5.0 3.0 4.5 6.0 4.6 Hỏng    
23 B023 Lê Thị Hoài  Thương 1999 Long An   6.0 4.5 5.5 5.0 5.3 Đỗ Trung bình  
24 B024 Đặng Thanh Thùy 1999 Long An   6.0 4.0 4.0 5.0 4.8 Hỏng    
25 B025 Nguyễn Phương  Trà 1999 Long An   5.5 3.0 1.5 6.0 4.0 Hỏng    
26 B026 Nguyễn Cao  Trí 1999 Long An   4.0 0.0 1.5 5.0 2.6 Hỏng    
27 B027 Trần Thị Ánh Tuyết 1999 Long An   4.0 3.0 4.0 4.0 3.8 Hỏng    
28 B028 Trần Thanh Vi 1999 Long An   6.5 4.5 6.0 6.0 5.8 Đỗ Trung bình  
29 B029 Bùi Tiến Vinh 1999 Long An   6.0 3.0 4.0 5.0 4.5 Hỏng    
30 B030 Trần Thị Bình 1968 Long An   6.0 3.0 8.5 5.0 5.6 Đỗ Trung bình  
31 B031 Trương Minh Châu 1991 Tiền Giang 5.5 3.5 6.0 7.0 5.5 Đỗ Trung bình  
32 B032 Võ Trung Định 1989 Long An   5.0 4.5 4.0 5.0 4.6 Hỏng    
33 B033 Lê Tấn Hải 1967 Long An   5.5 4.5 5.0 5.0 5.0 Đỗ Trung bình  
34 B034 Lại Thị Hóa 1965 Long An   8.5 4.0 6.0 6.0 6.1 Đỗ Trung bình  
35 B035 Nguyễn Hoàng Huy 1993 Long An   8.0 5.0 5.0 6.0 6.0 Đỗ Trung bình  
36 B036 Mai Phúc Đăng Khoa 1984 Long An   6.5 4.5 5.0 5.0 5.3 Đỗ Trung bình  
37 B037 Lê Thị Ngọc  Loan 1970 Long An   5.5 4.5 7.0 5.0 5.5 Đỗ Trung bình  
38 B038 Phạm Thị Thanh Loan 1969 Long An   5.0 3.5 5.5 5.0 4.8 Hỏng    
39 B039 Hồ Thanh Lộc 1979 Long An   4.5 3.5 5.0 5.0 4.5 Hỏng    
40 B040 Nguyễn Thị Bích Nga 1967 Long An   6.0 4.5 5.0 5.0 5.1 Đỗ Trung bình  
41 B041 Phạm Thị Nhi 1968 Long An   5.5 3.5 8.5 5.0 5.6 Đỗ Trung bình  
42 B042 Nguyễn Tấn Tạo 1958 Long An   5.5 3.5 7.0 6.0 5.5 Đỗ Trung bình  
43 B043 Trần Thị Mộng Tuyền 1984 Long An   5.0 5.5 5.0 6.0 5.4 Đỗ Trung bình  
44 B044 Trần Lê 1983 Long An   8.0 3.0 6.0 5.0 5.5 Đỗ Trung bình  
45 B045 Bùi Thị Ánh Xuân 1996 Long An                 Vắng

 
Các tin tiếp theo
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B 16/12/2016
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B 16/10/2016 THPT PHAN VĂN ĐẠT
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 28/08/2016 TẠI TT GDTX & KTTH-HN ĐỨC HUỆ
BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 14/07/2016 VÀ 07/08/2016
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A-B KHÓA 05/07/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B KHÓA NGÀY 7/6/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A KHÓA NGÀY 5/4/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B KHÓA NGÀY 8/2/2015
KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH A, B KHÓA NGÀY 28/12/2014
Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ B tiếng Anh khóa ngày 26/10/2014 tai Trung tâm GDTX Long An