Skip Menu

Trang chủ

Thư viện Video

This div will be replaced by the JW Player.
27/07/2020

Thông báo Xét tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2020-2021, Trung tâm GDTX&KTTH xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT (hệ GDTX).
Hồ sơ chi tiết tại Thông báo số 211/TB-GDTXKTTH ngày 13/7/2020.
Mẫu Đơn xin xét tuyển vào lớp 10 THPT (hệ GDTX) năm học 2020-2021.
Ngoài ra, Cha mẹ học viên và học viên phải ký Giấy Cam kết về việc chấp hành Nội quy, Luật Giao thông, Học tập, Đóng các khoản thu theo quy định. 

Top