Skip Menu

Trang chủ

Thư viện Video

This div will be replaced by the JW Player.
18/07/2020

Xét tuyển sinh lớp 10 THPT (hệ GDTX) năm học 2020-2021

Năm học 2020-2021, Trung tâm xét tuyển sinh lớp 10 THPT (hệ GDTX).
Số lượng tuyển sinh:  170.
Thời gian nộp hờ sơ: từ ngày 25/7/2020 đến ngày 27/8/2020.
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Dạy Văn hóa - khu B. Số 400, tỉnh lộ 827, xã Bình Tâm, thnahf phố Tân An, tỉnh Long An.
Mọi chi tiết xem tại Thông báo số 211/TB-GDTXKTTH ngày 13/7/2020.

Top