Skip Menu

Trang chủ

Thư viện Video

This div will be replaced by the JW Player.
16/07/2020

Tuyển ngành Luật (hình thức đào tạo Từ xa)

Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh ngành Luật (hình thức đào tạo Từ xa) - khóa tháng 8/2020, tại Trung tâm GDTX&KTTH tỉnh Long An.
Thời gian khai giảng: 22/8/2020.
Mọi chi tiết tải về tại Thông báo số 1565/ĐHCT-LKĐT ngày 15/7/2020.

Top