Skip Menu

Trang chủ

Thư viện Video

This div will be replaced by the JW Player.
12/05/2020

LỊCH THI CÁC LỚP ĐẠI HỌC MỞ- HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020

Các sinh viên học tại Trung tâm GDTX huyện Đức Hòa - Long An và tại Trung tâm GDTX Long An tải lịch thi bên dưới.
- Các sinh viên học tại TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN  HUYỆN ĐỨC HÒA - LONG AN download lịch thi tại đây.
- Các sinh viên lớp LUẬT - K2017 học tại TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LONG AN download lịch thi tại đây.
- Các sinh viên lớp XÃ HỘI HỌC - K2016 học tại TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LONG AN download lịch thi tại đây.

Top